Súťaže

    • Šťastie farbami detí
    • Šťastie farbami detí

    • 03.02.2023 13:00
    • Koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s MsKS Dolný Kubín, Mestom Dolný Kubín, Združením miest a obcí Dolná Orava, Spoločným školským úradom Oravský Podzámok a Odborom školstva, mládeže, kultúry a športu Dolný Kubín zorganizoval v mesiacoch október - január výtvarnú súťaž na tému "Šťastie farbami detí".
    • viac
    • Karneval
    • Karneval

    • 30.01.2023 18:15
    • Dňa 27.1.2023 členovia Školského parlamentu spolu so svojimi pomocníkmi zorganizovali pre žiakov 1.stupňa karnevalovú zábavu.
    • viac
    • Bohúňova paleta 2022
    • Bohúňova paleta 2022

    • 17.01.2023 10:04
    • Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2022, ktorej vyhlasovateľom je ZUŠ  Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.
    • viac