Národné

    • Zelená olympiáda 2022
    • Zelená olympiáda 2022

    • 02.11.2022 14:06
    • Vďaka  projektu Regionálne dotácie VUC sa nám podarilo zorganizovať druhý ročník Zelenej olympiády.
    • viac
    • Regionálne dotácie 2022
    • Regionálne dotácie 2022

    • 26.08.2022 19:13
    • VUC Žilina v rámci grantového programu Regionálne dotácie podporil náš projekt Zelená olympáda a na jej športovú časť vyčlenil finančné prostriedky 1200 €.
    • viac
    • Spolu je nám fajn!
    • Spolu je nám fajn!

    • 26.08.2022 19:09
    • Nadácia SPP v grantovom programe SPPoločne pre komunity podporila náš projekt Spolu je nám fajn čiastkou 2400 €. 
    • viac
    • Detský denný prímestský letný tábor
    • Detský denný prímestský letný tábor

    • 15.07.2022 15:18
    • V prvých letných prázdninových dňoch 11.-15.7.2022 sa uskutočnil Detský denný prímestský letný tábor v spolupráci s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka, Združením Brezovček a mestom Dolný Kubín.
    • viac