Informácie

    • Platby za ŠKD
    • Platby za ŠKD

    • 30.08.2021 11:07
    • Vážení rodičia, v školskom roku 2021/2022 prechádzame na nový spôsob uhrádzania poplatkov za ŠKD – bankovým prevodom
    • viac