Aktivity

    • Malí včelári sadili jablone

    • 20.11.2019 09:48
    • O našu VČELNICU sa starajú aj deti zo ZÚ CVČ. Prihlásilo sa ich do Včelárskeho krúžku neúrekom - je ich tam až 17.
      
    • viac
    • Priateľský šachový turnaj

    • 01.10.2019 10:21
    • Dňa 18.06.2019 našu školu v popoludňajších hodinách navštívilo 14 žiakov zo Základnej školy s materskou školou Jána Vojtaššáka zo Zákamenného. Spolu s našimi žiakmi odohrali 1. medziškolský priateľský šachový turnaj. 

    • viac
    • Gymnastiský deň

    • 18.06.2019 11:51
    • Dňa 16.06.2019 sa stretli deti navštevujúce gymnastiké krúžky v CVČ pri ZŠ mesta Dolný Kubín, registrované v klube Bojovníkov v telocvični na Namocničnej ulici, aby uklázali svoj talent a nadanie v oblasti gymnastiky.
    • viac
    • Šikovníček

    • 20.05.2019 14:11
    • Šikovníček je krúžok pre tých žiakov, ktorí sa zaujímajú o rôzne výtvarné a tvorivé činností. Činnosť krúžku je zameraná na rozvoj predstavivosti, fantázie, manipulačných zručnosti, na rozvoj jemnej motoriky a na podporu talentu žiakov.

    • viac
    • Veľkonočný šachový turnaj 2019

    • 07.05.2019 10:14
    • Dňa 16.04.2019 sa 18 žiakov našej školy stretlo v školskej knižnici, aby si pripomenuli sviatky jari Veľkonočným šachovým turnajom. Celkovým víťazom v šachu - sa stal Andrej Zoššák (6.A).

    • viac