Aktivity

    • Ponuka ZÚ v CVČ pre školský rok 2017/2018

    • 21.09.2017 14:08
    • Aktuálnu ponuku aj s rozvrhom si môžete pozrieť TU 
     (na základe rôznych okolností zmeny ešte môžu byť)
     Dieťa je na požiadanie zákonného zástupcu (to sú žiadosti, ktoré ste odovzdávali) zapísané v CVČ na príležitostnú činnosť  a prijatá do CVČ na celý školský rok rozhodnutím RŠ (to sú aktivity, ktoré robíme v škole – projekty, súťaže,...), neplatia nič využívame na činnosti vzdelávacie poukazy.
     Ak je dieťa prijaté do CVČ, môže sa prihlásiť na 1 ale aj viac krúžkov. Deti absolvujú 60 hodín do roka priamej činnosti. Krúžky začínajú od októbra.
     Za každý záujmový útvar je stanovený mesačný príspevok 2,00 € pre deti s trvalým pobytom v D. Kubíne a 6,00 € pre deti s trvalým pobytom  mimo D. Kubína, ak za nich obec neprispieva. (zatiaľ prispievali Veličná a Hruštín, Revišné, Párnica, Oravský Podzámok).
      
    • viac
    • NOVÝ ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK v našom CVČ

    • 02.06.2017 12:26
    • V školskom roku 2017/2018 na našej škole začne svoju činnosť nový záujmový útvar „SQUASH“.
     Žiaci, ktorí prejavili záujem si práve na sviatok MDD mohli obzrieť priestory v Rufine, kde sa záujmový útvar bude realizovať, ale si aj vyskúšať zahrať pod vedením trénera a aktívnych hráčov.
    • viac
    • Kolovrátok na folklórnom festivale v Dolnom Kubíne

    • 05.06.2017 08:44
    • V sobotu 27.5.2017 sa konal pri kolibe v Dolnom Kubíne 10. ročník folklórneho festivalu Folklórny deň Kubína. Akcie sa zúčastnil aj náš detský folklórny súboru Kolovrátok s jeho vedúcou Aničkou Bakošovou.
    • viac
    • Veda môže byť aj hravá

    • 23.05.2017 14:19
    • V záujmovom útvare Tajomná chémia nebýva nikdy nuda. Pokusy sme už vyskúšali, video natočili, rovesnícke vzdelávanie pripravili, a tak zostal čas aj na stavebnicu.

    • viac