Aktivity

    • Okresné kolo súťaže "Na bicykli bezpečne 2017"

    • 17.05.2017 13:39
    • Mestský úrad v Dolnom Kubíne, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, zorganizoval v spolupráci s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne, Mestskou políciou v Dolnom Kubíne a Okresným dopravným inšpektorátom v Dolnom Kubíne okresné kolo súťaže Na bicykli bezpečne 2017.
    • viac
    • Okresné kolo Pytagoriády v našej škole

    • 15.03.2017 11:18
    • Naše CVČ sa aj tento rok stalo pôsobiskom tejto celoslovenskej matematickej súťaže. V dňoch 14. 3. (3.až 5. ročník) a 15.3.2017 (6. až 8. ročník) sa stretlo v  laviciach našich tried niekoľko úspešných riešiteľov školských kôl z viacerých škôl Dolnokubínskeho okresu, aby si medzi sebou zmerali svoje matematické schopnosti.

    • viac
    • Ako sme v múke lepok hľadali ...

    • 13.03.2017 08:11
    • nie je názov novej rozprávky, ale súťažného videa, ktoré pripravili členovia záujmového útvaru Tajomná chémia. Prvý ročník súťaže  „Chémia pod pokrievkou – Skús pokus“  je venovaný netradičným a jednoduchým pokusom s potravinami.

    • viac