Novinky

     • Oznam Mesta Dolný Kubín

     • Mesto Dolný Kubín oznamuje rodičom, ktorých deti navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ) v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Dolný Kubín, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky  pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení.

      Prípadne zrealizované platby za apríl (máj, jún)  budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania  na školách a školských zariadeniach.

      O opätovnom obnovení platby príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia škôl.