Rozvrh CVČ

        • Ponuka záujmových útvarov - krúžkov CVČ pre školský rok 2020/2021

        • Na základe odporúčaní MŠ SR sa činnosť všetkých záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021 neodporúča vykonávať, pokým nebude usmernené inak.