Rozvrh CVČ

    • Ponuka záujmových útvarov - krúžkov CVČ pre školský rok 2021/2022

    • Pre

     I. stupeň

     Názov krúžku

     Skr.

     Počet hodín

     Oblasť výchovy

     Vedúci ZÚ

     Krúžok počítačových zručností

     KPZz

     60

     Vzdelávacia

     Mgr. Jana Nováková

     Futbal

     FUTz

     60

     Telesná a športová

     Ján Smolka*

     Lego a šikovné ruky

     LRUz

     60

     Pracovno-technická

     Mgr. Štefánia Palugová

     Pre

     II. stupeň

     Chemický krúžok

     CHEz

     60

     Vzdelávacia

     Ing. Mária Studeničová

     3D Modelovanie

     STNz

     60

      

     Pracovno-technická

      

     Róbert Kaučárik

     Pre všetkých

     Šachový krúžok

     SACz

     60

     Telesná a športová

     Mgr. Jana Jakubjaková

     Gymnastický krúžok

     GYMz

     60

     Marek Dobias*

     Karate

     KARz

     60

     Mgr. Eva Nováková

     Volejbalový krúžok

     VODz

     60

     Mgr. Elena Švábyová

     Hudobno-bongový krúžok

     HUBz

     60

     Esteticko-kultúrna

     Mgr. Katarína Hubčíková

     Kolovrátok

     KOLz

     60

       Mgr. Mária Strežová    Bc. Klára Poláková    Mgr. Jozef Suroviak*

     Včelársky krúžok

     VCEz

     60

     Vzdelávacia

     Mgr. Martina Krákorníková   Alexander Kováč ml.

     Mladý zdravotník

     MZDz

     60

     Mgr. Štefánia Palugová

     Modelovanie z hliny

     MZHz

     60

     Pracovno-technická

     Mgr. Eva Smolková*

     Stredoveké remeslá

     SREz

     60

     Matej Kacko*


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                                  *externí zamestnanci