Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 66/2011 Dodatok k zmluve o pripojení k existujúcej TP/ISDN s DPH 04.05.2011 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 26.05.2011
Zmluva 58/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 12.10.2011 Orava Slovakia 30.11.2011
Zmluva 54/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.09.2011 Občianske združenie Aktív - Relax 30.11.2011
Zmluva 73/2011 Dodatok k zmluve o pripojení s DPH 06.09.2011 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 72/2011 Zmluva o poskytnutí vzdelávacieho programu s DPH 06.09.2011 Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 51/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.09.2011 Stredná zdravotnícka škola ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 56/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.10.2011 VPV - ARWA, n.o. 30.11.2011
Zmluva 68/2011 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov s DPH 05.09.2011 Rajo, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 81/2012 Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 28.10.2011 Ivan Skirčák - AQ Plus ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 53/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.09.2011 Alica Kostolánska 30.11.2011
Zmluva 55/2011 Zmluva o prenájme nehnuteľnosti s DPH 05.10.2011 Diecézne centrum voľného času 30.11.2011
Zmluva 74/2011 Zmluva o pripojení s DPH 17.09.2011 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 78/2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny s DPH 04.10.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 70/2011 Zmluva o spolupráci s DPH 29.09.2011 Boni Fructi, spol. s. r. o. ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 13.09.2011 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 52/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.09.2011 Súkromná stredná odborná škola podnikania 30.11.2011
Zmluva 57/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.10.2011 Mikuláš Gebura - Horolezecký klub JAMES 30.11.2011
Zmluva 59/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.11.2011 Katolícka univerzita v Ružomberku 30.11.2011
Zmluva 74/2011/1 Dodatok k zmluve o pripojení T Mobile s DPH 17.09.2011 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 30.11.2011
Zmluva 69/2011 Zmluva č. 2/2011 o poskytnutí stravovania s DPH 05.09.2011 Slovenská republika - správa Detský domov 30.11.2011
zobrazené záznamy: 1-20/577