Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 133/2015 Dodatok č.2 k zmluve o zverení hnuteľného majetku s DPH 03.06.2015 Mesto Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 12/2018 Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 23.04.2018 Ivan Skirčák - AQ PLUS
Zmluva 23/2018 Skupinové úrazové poistenie s DPH 22.09.2018 Uniqua poisťovňa
Zmluva 22/2018 Zmluva Allianz s DPH 25.09.2018 Allianz slovenská poisťovňa
Zmluva 21/2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 29.05.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Zmluva 16/2018 Dodatok č. DBK/18/06/1804 s DPH 09.07.2018 Komensky, s.r.o.
Zmluva 15/2018 Kolektívna zmluva 2018 - 2021 s DPH 26.02.2018
Zmluva 14/2018 Dodatok č. 4 k zmluve o zverení nehnuteľného majetku s DPH 10.05.2018 Mesto Dolný Kubín
Zmluva 13/2018 Zmluva o spolupráci s DPH 20.04.2018 Milan Delinčák - BUKOV
Zmluva 11/2018 Memorandum o vzájomnej spolupráci s DPH 18.04.2018 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Zmluva 24/2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 15.10.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Zmluva 10/2018 Zmluva o dielo č. GF18105 s DPH 15.03.2018 SOMI Systems, a.s.
Zmluva 9/2018 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 09.02.2018 Pedagogická a sociálna akadémia
Zmluva 134/2015 Dodatok č. 3 k zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy s DPH 01.07.2015 Mesto Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 7/2018 Darovacia zmluva s DPH 28.02.2018 Milan Delinčák - BUKOV
Zmluva 2/2018N Nájomná zmluva s DPH 01.01.2018 Občianske združenie Aktív Relax
Zmluva 1/2018N Nájomná zmluva s DPH 01.01.2018 Martin Nosál
Zmluva 6/2018 Príloha 3/2018 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 23.01.2018 Tehos, s.r.o.
Zmluva 5/2018 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 23.01.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zmluva 6/2018/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 10.09.2018 Stredná zdravotnícka škola
zobrazené záznamy: 1-20/508