Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa SS3/2023 Súhrnná správa bez DPH 28.02.2024 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 28.02.2024
Zmluva 15/2018 Kolektívna zmluva 2018 - 2021 s DPH 26.02.2018 23.03.2018
Zmluva Rozhodnutieč. 1/2016 s DPH 01.01.2016 10.02.2016
VO: Súhrnná správa SS1/2021 Súhrnná správa s DPH 30.06.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Súhrnná správa SS2/2021 Súhrnná správa s DPH 30.06.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 06.07.2021
VO: Súhrnná správa SS3/2021 Súhrnná správa s DPH 04.10.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 04.10.2021
VO: Súhrnná správa SS4/2021 Súhrnná správa s DPH 13.01.2022 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 13.01.2022
VO: Podlimitná zákazka VO/2016/12 Dodanie učebníc anglického jazyka pre základné školy s DPH 02.05.2016 9.5.2016 do 15.00 jún 2016 02.05.2016
Zmluva 7/2017 Príloha 3/2017 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 17.03.2017 23.03.2017
VO: Súhrnná správa SS1/2022 Súhrnná správa s DPH 07.04.2022 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.04.2022
VO: Súhrnná správa SS2/2022 Súhrnná správa s DPH 30.06.2022 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2022
VO: Súhrnná správa SS3/2022 Súhrnná správa s DPH 09.01.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 03.02.2023
VO: Súhrnná správa SS1/2023 Súhrnná správa bez DPH 11.10.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.10.2023
VO: Súhrnná správa SS2/2023 Súhrnná správa bez DPH 11.10.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.10.2023
Zmluva 01 2021 Darovacia zmluva 1 800,00 s DPH 22.02.2021 365.nadácia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 22.02.2021
Zmluva Z20165778_Z Kúpna zmluva 703,50 s DPH 21.03.2016 AB COMPUTER s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka 23.03.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO26/2023 Prírodoveda pre štvrtákov 269,05 s DPH 12.06.2023 v dĺžke 10 týždňov 12.06.2023 AIETC, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2022/18 Dodanie pracovných zošitov z matematiky pre 3.ročník ZŠ 343,20 s DPH 10.05.2022 v dĺžke 10 týždňov 11.05.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 03.06.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/13 Dodanie učebníc slovenského jazyka pre 4.ročník ZŠ 278,30 s DPH 23.04.2021 29.4.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 23.04.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 08.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/7 Dodanie čítaniek pre 2.ročník ZŠ 72,60 s DPH 23.04.2021 29.4.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 23.04.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 08.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/577