Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 133/2015 Dodatok č.2 k zmluve o zverení hnuteľného majetku s DPH 03.06.2015 Mesto Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka 22.07.2015
Zmluva 2/2020 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 03.02.2020 Univerzita Mateja Bela 25.03.2020
Zmluva 122020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 30.09.2020 PcProfi, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 30.09.2020
Zmluva 112020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvične) s DPH 21.09.2020 Žilinský samosprávny kraj v správe: Stredná zdravotnícka škola Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 22.09.2020
Zmluva 102020 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 02.09.2020 Disig, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 04.09.2020
Zmluva 92020 Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb s DPH 03.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín 02.09.2020
Zmluva 3/2020/N Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 02.06.2020 Občianske združenie Aktiv relax 11.06.2020
Zmluva 8/2020 Darovacia zmluva 300,00 s DPH 31.03.2020 Nadácia Pontis 13.05.2020
Zmluva 46/2020 Zmluva Elektroodpad - Dopad 3 s DPH 20.11.2019 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIvica 26.12.2019
Zmluva 7/2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 30.04.2020 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIvica 02.06.2020
Zmluva 6/2020 Darovacia zmluva 33,56 s DPH 31.03.2020 Milan Delinčák - BUKOV 01.04.2020
Zmluva 5/2020 Darovacia zmluva 33,56 s DPH 28.02.2020 Milan Delinčák - BUKOV 26.03.2020
Zmluva 2/2020/N Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 14.02.2020 Súkromné centrum voľného času 26.03.2020
Zmluva 4/2020 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 11.02.2020 Stredná odborná škola pedagogická 26.03.2020
Zmluva 3/2020 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 09.01.2020 Univerzita Mateja Bela 26.02.2020
Zmluva 45/2019 Memorandum o vzájomnej spolupraci s DPH 26.09.2019 Matica slovenská 31.10.2019
Zmluva 142020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvične) 210,00 s DPH 02.10.2020 Martin Nosál Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 14.10.2020
Zmluva 1/2020/N Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.01.2020 Stredná zdravotnícka škola 30.01.2020
Zmluva 1/2020 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 07.01.2020 Stredná odborná škola pedagogická 30.01.2020
Zmluva 44/2019 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania údajov s DPH 12.12.2019 CK Slniečko 27.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/577