Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 133/2015 Dodatok č.2 k zmluve o zverení hnuteľného majetku s DPH 03.06.2015 Mesto Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 17/2019 Darovacia zmluva 64,90 s DPH 29.04.2019 Milan Delinčák - BUKOV
Zmluva 28/2019 Zmluva o poskytnutí grantu č. 19128 s DPH 04.10.2019 Nadácia Kia Motors Slovakia
Zmluva 27/2019 Poistná zmluva Uniqa s DPH 22.09.2019 Uniqa
Zmluva 3/2019/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 06.09.2019 Stredná zdravotnícka škola
Zmluva 26/2019 Kúpna zmluva Rajo s DPH 15.08.2019 Rajo, a.s.
Zmluva 25/2019 Kúpna zmluva s DPH 15.08.2019 Rajo, a.s.
Zmluva 23/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 26.06.2019 Žilinský samosprávny kraj
Zmluva 22/2019 Zmluva o bežnom účte s DPH 13.06.2019 VÚB, a.s.
Zmluva 21/2019 Zmluva o bežnom účte s DPH 13.06.2019 VÚB, a.s.
Zmluva 20/2019 Zmluva o poskytovaní grantu č. 099/19_MA s DPH 14.05.2019 Nadácia Volkswagen Slovakia
Zmluva 19/2019 Zmluva o poskytovaní grantu č. 19027 s DPH 10.05.2019 Nadácia Kia Motors Slovakia
Zmluva 18/2019 Darovacia zmluva s DPH 15.05.2019 Milan Delinčák - BUKOV
Zmluva 16/2019 Darovacia zmluva 129,81 s DPH 28.02.2019 Milan Delinčák - BUKOV
Zmluva 30/2019 Zmluva o poskytovaní služby s DPH 04.10.2019 Periskop, s.r.o.
Zmluva 2/2019/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 10.01.2019 Mgr. Michal Holub
Zmluva 1/2019/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 07.01.2019 Bojovníci, oz
Zmluva 15/2019 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve s DPH 19.03.2019 Orange Slovensko
Zmluva 14/2019 Zmluva o darovaní s DPH 03.04.2019 Slovenský šachový zväz
Zmluva 13/2019 Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 26.04.2019 Ivan Skirčák - AQ Plus
zobrazené záznamy: 1-20/508