Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 11/2017 Darovacia zmluva s DPH 21.06.2017 Descartes Systems Slovakia, s.r.o.
Zmluva 145/2015 Darovacia zmluva s DPH 04.12.2015 Martin Rentka
Zmluva 146/2015 Darovacia zmluva 65,80 s DPH 18.12.2015 Milan Delinčák - Bukov
Zmluva 03/2021 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 29.03.2021 Nikro, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 262,54 s DPH 31.10.2014 Milan Delinčák - Bukov ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva Darovacia zmluva 131,27 s DPH 12.12.2014 Milan Delinčák - Bukov ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 7/2018 Darovacia zmluva s DPH 28.02.2018 Milan Delinčák - BUKOV
Zmluva 1/2018 Darovacia zmluva 109,30 s DPH 30.11.2017 Milan Delinčák - BUKOV
Zmluva 86/2013 Darovacia zmluva 4 155,00 s DPH 28.01.2013 Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 09.10.2013 Rodičovské združenie pri ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva Darovacia zmluva 323,27 s DPH 27.09.2013 Milan Delinčák - Bukov
Zmluva 99/2013 Darovacia zmluva s DPH 06.08.2013 Štátny pedagogický ústav
Zmluva 96/2013 Darovacia zmluva s DPH 02.07.2013 Mgr. Daniela Červená
Zmluva 28/2016 Darovacia zmluva 491,93 s DPH 18.10.2016 Rodičovské združenie pri ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 23/2017 Darovacia zmluva 109,30 s DPH 31.10.2017 Milan Delinčák - Bukov
Zmluva 18/2021 Darovacia zmluva 4 000,00 s DPH 24.09.2021 Rodičovské združenie pri ZŠ Petra Škrabáka Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 2/2018 Darovacia zmluva 54,65 s DPH 22.12.2017 Milan Delinčák - BUKOV
Zmluva 01 2021 Darovacia zmluva 1 800,00 s DPH 22.02.2021 365.nadácia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 29/2016 Darovacia zmluva 134,15 s DPH 31.10.2016 Milan Delinčák - Bukov
Zmluva 30/2016 Darovacia zmluva 67,07 s DPH 20.12.2016 Milan Delinčák - Bukov
zobrazené záznamy: 1-20/508