Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 133/2015 Dodatok č.2 k zmluve o zverení hnuteľného majetku s DPH 03.06.2015 Mesto Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka 22.07.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/2 Dodanie pracovných učebníc prvouky pre 2.ročník ZŠ 211,20 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
Zmluva 92020 Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb s DPH 03.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín 02.09.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/14 Dodanie pracovných zošitov pracovného vyučovania pre 3.-4.ročník ZŠ 495,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/13 Dodanie učebníc výtvarnej výchovy pre 2.ročník ZŠ 69,30 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Patria I., spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/12 Dodanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 2.-4.ročník ZŠ 241,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/11 Dodanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 1.ročník ZŠ 193,05 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/10 Dodanie učebníc šlabikár a čítanka pre 1.ročník ZŠ 562,50 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/9 Dodanie pracovných zošitov evanjelického náboženstva pre 2.-4.ročník ZŠ 140,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 TRANOSCIUS a.s. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/8 Dodanie pracovných listov z etickej výchovy pre 1.-4.ročník ZŠ 134,40 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 SPN-Mladé letá,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/7 Dodanie učebníc matematika pre 2.-4.ročník ZŠ 204,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/6 Dodanie učebníc matematiky pre 1.ročník a pracovných zošitov pre 1.-4.ročník ZŠ 1 425,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/5 Dodanie pracovných učebníc prírodovedy pre 3.-4.ročník ZŠ 558,80 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/4 Dodanie pracovných učebníc vlastivedy pre 3.-4. ročník ZŠ 671,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/3 Dodanie učebníc slovenského jazyka pre 2.-3.ročník a čítanky pre 2.ročník ZŠ 435,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/1 Dodanie učebníc a pracovných zošitov anglického jazyka pre 3.-5.ročník ZŠ 3 857,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Littera ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/16 Dodanie učebníc anglického jazyka Project 5 pre 9.ročník ZŠ 679,25 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 Littera-distribúcia jazykovej literatúry ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 06.10.2020
Zmluva 3/2020/N Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 02.06.2020 Občianske združenie Aktiv relax 11.06.2020
Zmluva 8/2020 Darovacia zmluva 300,00 s DPH 31.03.2020 Nadácia Pontis 13.05.2020
Zmluva 46/2020 Zmluva Elektroodpad - Dopad 3 s DPH 20.11.2019 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIvica 26.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/577