Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 133/2015 Dodatok č.2 k zmluve o zverení hnuteľného majetku s DPH 03.06.2015 Mesto Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka 22.07.2015
Zmluva 18/2019 Darovacia zmluva s DPH 15.05.2019 Milan Delinčák - BUKOV 04.06.2019
Zmluva 29/2019 Poistná zmluva č. 53/7300487471 s DPH 07.10.2019 Allianz -Slovenská poisťovňa 15.10.2019
Zmluva 28/2019 Zmluva o poskytnutí grantu č. 19128 s DPH 04.10.2019 Nadácia Kia Motors Slovakia 15.10.2019
Zmluva 27/2019 Poistná zmluva Uniqa s DPH 22.09.2019 Uniqa 14.10.2019
Zmluva 3/2019/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 06.09.2019 Stredná zdravotnícka škola 14.10.2019
Zmluva 26/2019 Kúpna zmluva Rajo s DPH 15.08.2019 Rajo, a.s. 30.09.2019
Zmluva 25/2019 Kúpna zmluva s DPH 15.08.2019 Rajo, a.s. 30.09.2019
Zmluva 23/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 26.06.2019 Žilinský samosprávny kraj 27.06.2019
Zmluva 22/2019 Zmluva o bežnom účte s DPH 13.06.2019 VÚB, a.s. 17.06.2019
Zmluva 21/2019 Zmluva o bežnom účte s DPH 13.06.2019 VÚB, a.s. 17.06.2019
Zmluva 20/2019 Zmluva o poskytovaní grantu č. 099/19_MA s DPH 14.05.2019 Nadácia Volkswagen Slovakia 04.06.2019
Zmluva 19/2019 Zmluva o poskytovaní grantu č. 19027 s DPH 10.05.2019 Nadácia Kia Motors Slovakia 04.06.2019
Zmluva 17/2019 Darovacia zmluva 64,90 s DPH 29.04.2019 Milan Delinčák - BUKOV 07.05.2019
Zmluva 31/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 27.09.2019 Komensky, s.r.o. 15.10.2019
Zmluva 16/2019 Darovacia zmluva 129,81 s DPH 28.02.2019 Milan Delinčák - BUKOV 22.03.2019
Zmluva 2/2019/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 10.01.2019 Mgr. Michal Holub 01.03.2019
Zmluva 1/2019/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 07.01.2019 Bojovníci, oz 01.03.2019
Zmluva 15/2019 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve s DPH 19.03.2019 Orange Slovensko 02.05.2019
Zmluva 14/2019 Zmluva o darovaní s DPH 03.04.2019 Slovenský šachový zväz 02.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/510