Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 133/2015 Dodatok č.2 k zmluve o zverení hnuteľného majetku s DPH 03.06.2015 Mesto Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka 22.07.2015
Zmluva 20/2018 Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi s DPH 25.05.2018 Róbert Kaučárik 25.05.2018
Zmluva 31/2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku s DPH 03.12.2018 Nadácia Orange 05.12.2018
Zmluva 30/2018 Darovacia zmluva s DPH 17.10.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 29.11.2018
Zmluva 5/2018/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 14.10.2018 Horolezecký klub JAMES 29.11.2018
Zmluva 4/2018/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 14.10.2018 Občianske združenie Aktív - Relax 29.11.2018
Zmluva 3/2018/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 14.10.2018 Mestský basketbalový klub Ružomberok 29.11.2018
Zmluva 29/2018 Darovacia zmluva 130,82 s DPH 28.11.2018 Milan Delinčák - BUKOV 05.12.2018
Zmluva 28/2018 Zmluva o prenájme softveru s DPH 22.11.2018 SmartBooks, a.s. 22.11.2018
Zmluva 27/2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 11.11.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 28.11.2018
Zmluva 26/2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 18169 s DPH 20.11.2018 Nadácia Kia Motors Slovakia 28.11.2018
Zmluva 19/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 25.05.2018 Komensky, s.r.o. 25.05.2018
Zmluva 1/2019 Zmluva o dodávke plynu č. 5100034338 s DPH 29.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.01.2019
Zmluva 18/2018 Zmluva o ochrane osobných údajov s DPH 22.05.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o. 25.05.2018
Zmluva 17/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 Interaktívna škola, s.r.o. 25.05.2018
Zmluva 25/2018 Darovacia zmluva 129,81 s DPH 26.10.2018 Milan Delinčák - BUKOV 26.10.2018
Zmluva 24/2018 Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 15.10.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 22.10.2018
Zmluva 6/2018/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 10.09.2018 Stredná zdravotnícka škola 15.10.2018
Zmluva 23/2018 Skupinové úrazové poistenie s DPH 22.09.2018 Uniqua poisťovňa 15.10.2018
Zmluva 22/2018 Zmluva Allianz s DPH 25.09.2018 Allianz slovenská poisťovňa 15.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/577