Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka VO/2016/12 Dodanie učebníc anglického jazyka pre základné školy s DPH 02.05.2016 9.5.2016 do 15.00 jún 2016 02.05.2016
VO: Súhrnná správa SS3/2023 Súhrnná správa bez DPH 28.02.2024 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 28.02.2024
VO: Súhrnná správa SS2/2023 Súhrnná správa bez DPH 11.10.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.10.2023
VO: Súhrnná správa SS1/2021 Súhrnná správa s DPH 30.06.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Súhrnná správa SS2/2021 Súhrnná správa s DPH 30.06.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 06.07.2021
VO: Súhrnná správa SS3/2021 Súhrnná správa s DPH 04.10.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 04.10.2021
VO: Súhrnná správa SS4/2021 Súhrnná správa s DPH 13.01.2022 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 13.01.2022
VO: Súhrnná správa SS2/2022 Súhrnná správa s DPH 30.06.2022 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2022
VO: Súhrnná správa SS3/2022 Súhrnná správa s DPH 09.01.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 03.02.2023
VO: Súhrnná správa SS1/2023 Súhrnná správa bez DPH 11.10.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.10.2023
VO: Súhrnná správa SS1/2022 Súhrnná správa s DPH 07.04.2022 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.04.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO55/2023 Project 2 - pracovný zošit 475,00 s DPH 28.08.2023 v dĺžke 10 týždňov 28.08.2023 Richard Šrobár - Literra ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.08.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/21 Dodanie učebníc chémie pre 9.ročník ZŠ 378,00 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/28 Dodanie učebníc dejepisu pre 9.ročník ZŠ 285,00 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/28 Dodanie učebníc slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ 823,60 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/27 Dodanie učebníc slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ 823,60 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/26 Dodanie učebníc občianskej náuky pre 8.ročník ZŠ 324,50 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/25 Dodanie učebníc občianskej náuky pre 9.ročník ZŠ 324,50 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/24 Dodanie učebníc biológie pre 9.ročník ZŠ 85,00 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/23 Dodanie učebníc biológie pre 5.ročník ZŠ 144,00 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/577