Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/11 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 7 500.00 bez DPH 18.02.2016 od 18.02.2016 do 25.02.2016 do 14.00 hod. od 1.3.2016 do 28.02.2017 01.03.2016 Ladislav Mokošák Mäso - Údeniny ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/3 Živočíšne výrobky, mrazená hydina a mäsové výrobky 3 100.00 bez DPH 18.02.2016 od 18.02.2016 do 25.02.2016 do 14.00 hod. od 1.3.2016 do 28.02.2017 01.03.2016 CHRIEN spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/4 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 1 200.00 bez DPH 18.02.2016 od 18.02.2016 do 25.02.2016 do 14.00 hod. od 1.3.2016 do 28.02.2017 01.03.2016 INMEDIA, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Zmluva 43/2019 zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 s DPH 20.09.2019 Vema, s.r.o.
Zmluva 138/2015 zmluva 3142015 s DPH 01.06.2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 162020 poistná zmluva-poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 190,00 s DPH 08.10.2020 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 14/2016 darovacia zmluva 131,58 s DPH 25.02.2016 Milan Delinčák - Bukov
Zmluva 19/2016 darovacia zmluva 1 528,99 s DPH 26.05.2016 Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu
Zmluva 82/2012 Zmluva číslo 2/2012 o poskytovaní stravovania s DPH 10.09.2012 Slovenská republika - správa Detský domov
Zmluva 11/2021 Zmluva č. FZOC21020 o poskytovaní konzultačných služibe pri ochrane osobných údajov s DPH 28.06.2021 SOMI Consulting s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 91/2013 Zmluva č. 993/2013 s DPH 22.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Zmluva 80/2012 Zmluva č. 99072012/F o poskytnutí príspevku z Fondu rozvoja s DPH 20.04.2012 LESY Slovnskej republiky, štátny podnik ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 141/2015 Zmluva č. 4342015 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s DPH 01.10.2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 69/2011 Zmluva č. 2/2011 o poskytnutí stravovania s DPH 05.09.2011 Slovenská republika - správa Detský domov
Zmluva Zmluva č. 1/NP/539/2013 Kompexný poradenský systém. s DPH 13.11.2013 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Zmluva 77/2012 Zmluva uzavretá podľa zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovoch a verejných kanalizáciách s DPH 01.01.2012 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 44/2019 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania údajov s DPH 12.12.2019 CK Slniečko
Zmluva 33/2018 Zmluva so spracovaním osobných údajov s DPH 19.10.2018 Portrét s.r.o.
Zmluva Zmluva o účasti na projekte č. 23102/26120130025 s DPH 22.09.2014 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva 1719/2013 Zmluva o účasti na projekte o zapožičaní didaktickej techniky s DPH 06.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva
zobrazené záznamy: 1-20/508