Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa SS3/2023 Súhrnná správa bez DPH 28.02.2024 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 28.02.2024
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2/2024 Oprava schodov a chodníka 6 237.20 s DPH 19.01.2024 apríl-máj 2024 31.01.2024 F-stavby, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.01.2024
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO1/2024 Traktorová kosačka 1 707,90 s DPH 19.01.2024 v dĺžke 10 týždňov 22.01.2024 Mountfield Sk s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 22.01.2024
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO60/2023 Skrinky, stola a stoličky do polytechnickej učebne 10 085.00 s DPH 04.12.2023 v dĺžke 10 týždňov 11.12.2023 Daffer spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.12.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO59/2023 Jedálenské sety do polytechnickej učebne 2 390.00 s DPH 13.11.2023 v dĺžke 10 týždňov 20.11.2023 Daffer spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 20.11.2023
VO: Súhrnná správa SS2/2023 Súhrnná správa bez DPH 11.10.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.10.2023
VO: Súhrnná správa SS1/2023 Súhrnná správa bez DPH 11.10.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.10.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO11/2023 Mliečne výrobky 4 800,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO12/2023 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 2 750,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO10/2023 Mrazená zelenina 1 100,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov CHRIEN, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO9/2023 Čerstvé pečivo 1 100,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Ing. Mário Jackulík ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO8/2023 Hlboko mrazené výrobky 9 200,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov CHRIEN, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO7/2023 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso 4 550,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov CHRIEN, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO6/2023 Suchý tovar 17 480,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO5/2023 Vajcia 2 140.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO4/2023 Mlynské výrobky 2 500.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO3/2023 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 7 500.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Peter Jendrášek ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2/2023 Zemiaky 6 075.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Ovocie Zelenina ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO1/2023 Zelenina, ovocie, orechy 12 330.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Ovocie Zelenina ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO40/2023 Pravopisný semafor 5 226,80 s DPH 29.08.2023 v dĺžke 10 týždňov 28.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/577