Nepedagogickí zamestnanci

   • Zamestnanci školskej jedálne

    Priezvisko

    Meno

    Pracovné zaradenie

    Ďurianová

    Patrícia

    vedúca ŠJ

    Bečková

    Katarína

    hospodárka ŠJ

    Biňasová

    Dáša

    hlavná kuchárka

    Mádelová

    Ľubica

    kuchárka

    Čajková

    Jarmila

    kuchárka

    Polečová

    Mária

    kuchárka

    Prevádzkoví zamestnanci

    Ing.

    Pavolková

    Daniela

    tajomníčka/mzdová účtovníčka

    Ing.

    Zubajová

    Jana

    účtovníčka

    Ing.

    Michalica

    Anton

    bezpečnostný technik

     

     Poleč   

    František

     školník

     

    Kováč  

    Alexander

    informátor

     

    Ďurkovičová

    Emília

    upratovačka

     

    Svetlošáková

    Iveta

    upratovačka

     

    Škvarková

    Dana

    upratovačka

     

    Kurjaková

    Milena

    upratovačka

     

    Kaučárik

    Róbert

    správca IKT

    spravca@zsdk.info