Nepedagogickí zamestnanci

   • Zamestnanci školskej jedálne

    Priezvisko

    Meno

    Pracovné zaradenie

    Ďurianová

    Patrícia

    vedúca ŠJ, tel. č. 5832516

    jedalen@zsdk.info

    Bečková

    Katarína

    hospodárka ŠJ

    Kobolková

    Veronika

    pomocná kuchárka

    Kovalčíková

    Martina

    kuchárka

    Čajková

    Jarmila

    kuchárka

    Kereškéniová

    Lenka

    hlavná kuchárka

    Prevádzkoví zamestnanci

    Ing.

    Pavolková

    Daniela

    tajomníčka/mzdová účtovníčka

    Ing.

    Zubajová

    Jana

    účtovníčka

    Ing.

    Michalica

    Anton

    bezpečnostný technik

     

     Mišun   

    Pavol

     školník

     

    Diežka

    Pavol

    informátor

     

    Šuttová

    Martina

    upratovačka

     

    Svetlošáková

    Iveta

    upratovačka

     

    Škvarková

    Dana

    upratovačka

     

    Kontrapová

    Jana

    upratovačka

     

    Kaučárik

    Róbert

    správca IKT

    spravca@zsdk.info