Informácie

    • Platba v školskej jedálni

    • Rozhodnutie č. 2/2021

      Tel. kontakt: 043/5832520

       Zálohové mesačné platby na číslo účtu: IBAN SK33 0200 0000 0000 2133 0332