Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 25/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 150,00 s DPH 04.11.2021 Telovýchovná jednota Veličná
Zmluva 26/2021 Zmluva o vykonaní odbornej praxe s DPH 02.11.2021 Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
Zmluva 23/2021 Darovacia zmluva č. 115/9/2021 33,54 s DPH 15.10.2021 Mondi SCP, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 20/2021 Dodatok z Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet s DPH 05.10.2021 Všeobecná úverová banka, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa SS3/2021 Súhrnná správa s DPH 04.10.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Zmluva 24/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 253,00 s DPH 03.10.2021 Súkromné centrum voľného času M.R.Štefánika 1010/25 Martin
Zmluva 22/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.10.2021 Občianske združenie Aktív-Relax Dolný Kubín Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 21/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.10.2021 Horolezecký klub James
Zmluva 18/2021 Darovacia zmluva 4 000,00 s DPH 24.09.2021 Rodičovské združenie pri ZŠ Petra Škrabáka Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 19/2021 Poistná zmluva č. 9140068459-Skupinové úrazové poistenie žiakov s DPH 20.09.2021 Uniqa Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 17/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvične) s DPH 10.09.2021 Stredná zdravotnícka škola Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 16/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2021/OE/1.4 1 100,00 s DPH 12.08.2021 Žilinský samosprávy kraj Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 12/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPOLOČNE PRE KOMUNITY č. 49/2021 1 900,00 s DPH 23.07.2021 Nadácia SPP Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 15/2021 Dodatok č. 2 k zmluve č. 102142-1 s DPH 13.07.2021 DSI DATA,a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 14 2021 Dodatok č. 1 k zmluve č. 102142-1 s DPH 13.07.2021 DSI DATA,a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa SS1/2021 Súhrnná správa s DPH 30.06.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Zmluva 13/2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 30.06.2021 DSI DATA,a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa SS2/2021 Súhrnná správa s DPH 30.06.2021 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Zmluva 11/2021 Zmluva č. FZOC21020 o poskytovaní konzultačných služibe pri ochrane osobných údajov s DPH 28.06.2021 SOMI Consulting s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2021/28 Dodanie učebníc slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ 823,60 s DPH 21.06.2021 25.6.2021 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 21.06.2021 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/442