Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 07/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 270,00 s DPH 03.05.2021 BOJOVNÍCI o.z.
Zmluva 06 2021 Darovacia zmluva 60,50 s DPH 30.04.2021 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 05 2021 Darovacia zmluva 589,00 s DPH 05.04.2021 Združenie Brezovček pri ZŠ ul. Marina Hattalu Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 04/ 2021 Darovacia zmluva 15,72 s DPH 31.03.2021 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 03/2021 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 29.03.2021 Nikro, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 02/2021 Darovacia zmluvy 32,03 s DPH 28.02.2021 Milan Delimčák-Bukov, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 01 2021 Darovacia zmluva 1 800,00 s DPH 22.02.2021 365.nadácia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 232020 Zmluva o združenej dodávke elektriky č. 1120414 s DPH 23.12.2020 Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriky a plynu o.z. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 222020 Dodatok č.7 k Zmluve o zverení hnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 08.10.2013 c.č.:568/2013 s DPH 23.12.2020 Mesto Dolný Kubín Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 212020 Zmluva o dodávke plynu s DPH 21.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 192020 Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2020/11 s DPH 27.11.2020 GIGABIT, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 202020 Zmluva o spolupráci s DPH 26.11.2020 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 18 2020 Darovacia zmluva 2 460,00 s DPH 03.11.2020 Nadácia Kia Motoros Slovakia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 15 2020 Darovacia zmluva 75,73 s DPH 30.10.2020 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 172020 Zmluva o poskytovaní služby výplatných lístkov na mobilný telefón s DPH 28.10.2020 Vema, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 162020 poistná zmluva-poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 190,00 s DPH 08.10.2020 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 142020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvične) 210,00 s DPH 02.10.2020 Martin Nosál Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 122020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 30.09.2020 PcProfi, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 132020 Poistná zmluva č. 9140062665- Skupinové úrazové poistenie 830,09 s DPH 21.09.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 112020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvične) s DPH 21.09.2020 Žilinský samosprávny kraj v správe: Stredná zdravotnícka škola Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/391