Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrnná správa SS1/2022 Súhrnná správa s DPH 07.04.2022 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Zmluva 11 2022 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov z 04.11.2021 112,50 s DPH 21.03.2022 Telovýchovná jednota Veličná Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 09/2022 Darovacia zmluva č.24511/2022 1 300,00 s DPH 01.03.2022 Nadácia Pontis Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 03/2022 Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 22.02.2022 Ivan Skirčák - AQ Plus Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 12/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 330,00 s DPH 04.02.2022 KARATE KLUB DOLNÝ KUBÍN, o.z. Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2022/1 Oprava a riešenie havarijného stavu plochej strechy základnej školy 10 000.00 s DPH 01.02.2022 4.3.2022 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 16.03.2022 BAPE DK s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Zmluva 10/2022 Kolektívna zmluva s DPH 28.01.2022 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 04/2022 Zmluva o balíkovom účte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 08/2022 Dohoda o ukončení Zmluvy o Platobnej karte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 07/2022 Príloha k zmluve o balíkovom účte -Všeobecné zmluvné podmienky SLSP s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 04/2022 Zmluva o balíkovom účte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 06/2022 Zmluva o Platobnej karte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová
Zmluva 05/2022 Zmluva o elektronických službách s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 02/2022 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č.R_2/2022 s DPH 21.01.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejne správy Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa SS4/2021 Súhrnná správa s DPH 13.01.2022 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
Zmluva 01/2022 Zmluva o udelení licencie a prevzatí záväzku zaplatiť odmenu za udelenie licenie s DPH 11.01.2022 Nadácia Kia Slovakia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 27/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.18/2021/e-Školy pre budúcnosť 1 400,00 s DPH 02.12.2021 Nadácia Orange Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 28/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPravmeTo č.60062021 1 215,00 s DPH 29.11.2021 Nadácia SPP riaditeľka školy
Zmluva 25/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov 150,00 s DPH 04.11.2021 Telovýchovná jednota Veličná
Zmluva 26/2021 Zmluva o vykonaní odbornej praxe s DPH 02.11.2021 Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/460