Zmluvy

    • Zmena v zverejňovaní zmlúv  -  od 31.03.2022

    • Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín ako povinná osoba ( § 2 zákona č.  z.č. 211/2000 Z. z.    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bude  od 31.03.2022  povinne zverejňované zmluvy  (§5a zákona č.  z.č. 211/2000 Z. z.) zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Uvedený portál spravuje Úrad vlády.

     Prístup na CRZ:  https: //www.crz.gov.sk/

     

    • Zmluvy do 31.3.2022 nájdete TU