• "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
 • Novinky

    • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023

     Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 sme pre vaše deti pripravili pestrý výber záujmových útvarov.

     Ponuka záumových útvarov TU.

     Náplň záujmovývh útvarov TU.

     Prihláška do záujmového útvaru TU. Prihlášky budú k dispozícii aj u triednych učiteľov a Mgr. Lepetovej. Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať triednym učiteľom do 09. 09. 2022.

   • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023
   • Preberanie samotestovacích sád
    • Preberanie samotestovacích sád

     Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Sady sú určené pre žiakov, ktorí 05. 09. 2022 nastúpia do 1. ročníka, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom elektronickej komunikácie so školou.

     Termín23. - 31. 08. 2022

     Čas: 8.00 - 13.00 hod.

     Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov je možné od 22. 08. 2022 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

     Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TU. V prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii školskej jedálne, nie v kancelárii školy.

   • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
   • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku školského roku 2022/2023
    • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku školského roku 2022/2023

     Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku škr. 2022/2023 (od 01.09.2022 – 31.12.2022):

     Nárok na poskytnutie dotácie na stravu pre žiaka:

     - dieťa poberá dávky v hmotnej núdzi alebo

     - dieťa spĺňa podmienky životného minima alebo

     - rodičia si neuplatňujú nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022

     Milí rodičia, návštevníci, počas letných prázdnin sme vám k dispozícii v nasledujúcich dňoch:

     04. 07. – 22. 07. 2022 8.00 – 12. 30 hod. , 0907/041664

     08. 08. 2022 – 31. 08. 2022 8.00 – 12. 30 hod.

     - ostatné dni - dovolenka

     V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo 0905/962035.

   • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022