Rada školy

  • Predseda:

   Mgr. Pelachová Eva

    

   Členovia

   Pedagogickí zamestnanci:

   Mgr. Zuzana Homolková

    

   Nepedagogickí zamestnanci:

   Ing. Jana Zubajová

    

   Rodičia:

   Ing. Eduard Mitruk 

   Mgr. Katarína Herleová

   Peter Javornický

   Alena Prachárová

    

   Poslanci:

   Ing. Anton Krákorník

   Mgr. Ing. Magdaléna Štyráková

   PaedDr. Emília Jurčíková

   Ing. Ján Dobák

    

   Štatút rady školy