Rada školy

  • Predseda:

   Mgr. Ferancová Ľubomíra

    

   Členovia

   Pedagogickí zamestnanci:

   Mgr. Laliková Vladimíra

    

   Nepedagogickí zamestnanci:

   Ing. Jana Zubajová

    

   Rodičia:

   MUDr. Zuzana Celecová

   Vladimír Fačko

   Ludmila Kucbelová

   JUDr. Dorota Topoľančíková

    

   Poslanci:

   Mgr. Leonard Vajdulák

   Mgr. Ing. Magdaléna Štyráková

   PaedDr. Emília Jurčíková

   Juraj Fačko

   Štatút Rady školy