Rodičovská rada

  • Predseda: Ivam Jarkovský

   Zapisovateľka: Andrea Kereškényiová

   Overovateľ: Michal Hruda

   Zástupcovia tried:

   1. A Ivan Jarkovský

   1. B Veronika Daudová

   1. C Michal Hruda

   2. A Zuzana Celecová

   2. B Dagmar Badáňová

   3. A Margaréta Holečková

   3. B Jana Smoleňová

   4. A Jana Srnková

   4. B Katarína Herleová

   4. C Veronika Kurjaková

   5. A Lenka Krkošková

   5. B Jana Sporková

   6. A Rastislav Kováč

   6. B Zuzana Haláková

   7. A Andrea Kereškényiová

   7. B Andrea Meleková

   8. A Daniela Ondríková

   8. B Martina Švrlingová Šebová

   9. A Mária Gajdošová

   9. B Eva Brišová