Rodičovská rada

  • Predseda: Ivan Jarkovský

   Zapisovateľka: Andrea Kereškényiová

   Overovateľ: Matej Štajer

   Zástupcovia tried:

   1. A Jozef Laciňák

   1. B Lenka Pukáčová

   1. C Matej Štajer

   2. A Ivan Jarkovský

   2. B Veronika Daudová

   3. A Zuzana Celecová

   3. B Dagmar Badáňová

   4. A Marek Jancek

   4. B Jana Smoleňová

   5. A Dominik Zrnčík

   5. B Katarína Herleová

   6. A Lenka Krkošková

   6. B Jana Sporková

   7. A Rastislav Kováč

   7. B Zuzana Haláková

   8. A Andrea Kereškényiová

   8. B Andrea Meleková

   9. A Marek Hreško

   9. B Ivana Krivdová