Rodičovská rada

  • Predseda: Eduard Mitruk

   Zapisovateľka: Andrea Kereškényiová

   Overovateľka: Katarína Herleová

   Zástupcovia tried:

   1. A Zuzana Celecová

   1. B Mária Maslíková

   2. A Margaréta Holečková

   2. B Martin Machaj

   2. C Tatiana Vozárová

   3. A Jana Srnková

   3. B Katarína Herleová

   3. C Veronika Kurjaková

   4. A Iveta Kolláriková

   4. B Lenka Ižová

   5. A Rastislav Kováč

   5. B Zuzana Haláková

   5. C Dagmar Badáňová

   6. A Andrea Kereškényiová

   6. B Andrea Meleková

   7. A Marek Hreško

   7. B Slávka Mozolíková

   8. A Eduard Mitruk

   8. B Eva Brišová

   9. A Martin Tretina

   9. B Jozef Flajs