Rodičovská rada

  • Predseda: Ivan Jarkovský

   Zapisovateľka: Andrea Kereškényiová

   Overovateľ: Matej Štajer

   Zástupcovia tried:

   1. A Michal Hruda

   1. B Kristína Takáčová

   2. A Jozef Laciňák

   2. B Lenka Pukáčová

   2. C Matej Štajer

   3. A Ivan Jarkovský

   3. B Veronika Daudová

   4. A Zuzana Celecová

   4. B Dagmar Badáňová

   5. A Marek Jancek

   5. B Jana Smoleňová

   6. A Adela Horňáková

   6. B Katarína Urbaníková

   7. A Lenka Krkošková

   7. B Jana Sporková

   8. A Rastislav Kováč

   8. B Zuzana Haláková

   9. A Andrea Kereškényiová

   9. B Andrea Meleková