Verejné obstarávanie

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/22 Dodanie učebníc slovenského jazyka pre 6.ročník a pracovných zošitov pre 5.-7.ročník ZŠ 1 259,20 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/21 Dodanie učebníc občianskej náuky pre 6. a 7.ročník ZŠ 472,00 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 SPN-Mladé letá, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/20 Dodanie pracovných učebníc matematiky pre 2.ročník ZŠ 145,86 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 Indícia s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/19 Dodanie pracovných zošitov náboženskej výchovy pre 5.a 9.ročník ZŠ 65,60 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/18 Dodanie učebníc chémie pre 7.-9..ročník ZŠ 630,00 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/17 Dodanie pracovných zošitov etickej výchovy pre 5.-9.ročník ZŠ 202,50 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/16 Dodanie učebníc anglického jazyka Project 5 pre 9.ročník ZŠ 679,25 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 Littera-distribúcia jazykovej literatúry ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/15 Dodanie pracovných zošitov matematiky pre 3.ročník ZŠ 368,28 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/7 Dodanie učebníc matematika pre 2.-4.ročník ZŠ 204,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/14 Dodanie pracovných zošitov pracovného vyučovania pre 3.-4.ročník ZŠ 495,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/13 Dodanie učebníc výtvarnej výchovy pre 2.ročník ZŠ 69,30 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Patria I., spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/12 Dodanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 2.-4.ročník ZŠ 241,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/11 Dodanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 1.ročník ZŠ 193,05 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/10 Dodanie učebníc šlabikár a čítanka pre 1.ročník ZŠ 562,50 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/9 Dodanie pracovných zošitov evanjelického náboženstva pre 2.-4.ročník ZŠ 140,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 TRANOSCIUS a.s. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/8 Dodanie pracovných listov z etickej výchovy pre 1.-4.ročník ZŠ 134,40 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 SPN-Mladé letá,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/6 Dodanie učebníc matematiky pre 1.ročník a pracovných zošitov pre 1.-4.ročník ZŠ 1 425,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/4 Dodanie pracovných učebníc vlastivedy pre 3.-4. ročník ZŠ 671,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/3 Dodanie učebníc slovenského jazyka pre 2.-3.ročník a čítanky pre 2.ročník ZŠ 435,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/2 Dodanie pracovných učebníc prvouky pre 2.ročník ZŠ 211,20 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 AITEC,s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/34