Aktivity

    • HIP-HOP

    • 14.12.2015 07:53
    • V škole máme dve oddelenia tohto záujmového útvaru. Najväčší zážitok majú deti zo spolupodieľania sa na vytváraní tanca.Nadväzujú priateľstvá, zlepšujú svoju kreativitu a pohybovú zručnosť.

    • viac
    • Lego a šikovné ruky

    • 14.12.2015 07:54
    • V záujmovom útvare Lego a šikovné ruky  deti pracujú podľa vopred dohodnutého plánu. Tvoria v skupinách alebo individuálne podľa danej témy.V závere krúžku sa porozprávajú o tom čo urobili, ako sa im pracovalo, s čím mali nejaké problémy.

    • viac
    • ZÚ Mladý chovateľ

    • 23.02.2016 09:07
    • Členovia krúžku Mladý chovateľ sa v priebehu školského roka zoznamujú s domácimi a voľne žijúcimi živočíchmi. Dozvedajú sa o spôsobe ich života, kŕmení, úžitku pre človeka.
    • viac