Podporný tím

   • Podporný tím poskytuje našim žiakom špeciálno-pedagogickú podporu a spolu s učiteľmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

    Školský podporný tím tvoria:

    koordinátor Mgr. Laliková, lalikova@zsdk.info

    školský špeciálny pedagóg Mgr. Palugová, palugova@zsdk.info

    koordinátor primárnej prevencie Mgr. Šefferová, sefferova@zsdk.info

    riaditeľka školy Ing. Studeničová, studenicova@zsdk.info

    Členmi širšieho tímu sú triedni učitelia a asistenti učiteľa.

    Tím spolupracuje s externými organizáciami (najmä CPP, súkromné CPP) a inými podľa aktuálnej situácie.

     

    Viac informácií nájdete TU