Učitelia

 •  

  Triedni učitelia

  Titul

  Priezvisko

  Meno

  Kontakt

  Trieda

  Mgr.

  Strežová

  Mária

  strezova@zsdk.info

  1. A

  Mgr.

  Šefferová

  Andrea

  sefferova@zsdk.info

  1. B

  Mgr.

  Ferančíková

  Gabriela

  ferancikova@zsdk.info

  2. A

  Mgr.

  Jakubjaková

  Jana

  jakubjakova@zsdk.info

  2. B

  Mgr.

  Vargovčíková

  Milada

  vargovcikova@zsdk.info

  2. C

  Mgr.

  Michaličková

  Beáta  

  michalickova@zsdk.info

  3. A

  Mgr.

  Hubčíková

  Katarína

  hubcikova@zsdk.info

  3. B

  Mgr.

  Fafaľáková

  Michaela

  fafalakova@zsdk.info

  3. C

  Mgr.

  Nováková

  Jana

  novakova@zsdk.info

  4. A

  Mgr.

  Vojtasová

  Dana

  vojtasova@zsdk.info

  4. B

  Mgr.

  Homolková

  Zuzana

  homolkova@zsdk.info

  5. A

  Mgr.

  Ferancová

  Ľubomíra

  ferancova@zsdk.info

  5. B

  Mgr.

  Krákorníková

  Martina

  krakornikova@zsdk.info

  5. C

  Mgr.

  Mitruková

  Renáta

  mitrukova@zsdk.info

  6. A

  Mgr.

  Švábyová

  Elena 

  svabyova@zsdk.info

  6. B

  Mgr.

  Kakačka

  Ladislav

  kakacka@zsdk.info

  7. A

  Mgr.  

  Gajdošová

  Mária

  gajdosova@zsdk.info

  7. B

  Mgr.

  Janák

  Dušan

  janak@zsdk.info

  8. A

  Mgr.

  Laliková

  Vladimíra

  lalikova@zsdk.info

  8. B

  Mgr.

  Lupáková

  Viera

  lupakova@zsdk.info

  9. A

  Mgr.

  Rábotová

  Mária 

  rabotova@zsdk.info

  9 .B

   

   

   

   

  Netriedni učitelia

  Titul

  Priezvisko

  Meno

  Kontakt

  Mgr.

  Jaňáková

  Anna

  janakova@zsdk.info

  Mgr.

  Baligová

  Veronika

  baligova@zsdk.info

  Mgr.

  Kunovský

  Vladimír

  kunovsky@zsdk.info

  Mgr.

  Pelachová

  Eva

  eva.pelachova@zsdk.info

  Mgr.

  Pelachová

  Michaela

  michaela.pelachova@zsdk.info

  Mgr.

  Nováková

  Eva

  eva.novakova@zsdk.info

  Mgr.

  Šprláková

  Eva

  sprlakova@zsdk.info

   

  Špeciálny pedagóg, asistent učiteľa

  Titul

  Priezvisko

  Meno

  Kontakt

  Mgr.

  Palugová

  Štefánia

  palugova@zsdk.info

  Mgr.

  Zúriková

  Diana

  bublinka2x@gmail.com

  Vychovávateľky

  Mgr.

  Strapcová

  Mariana

  strapcova@zsdk.info

  Mgr.

  Kolčáková

  Mária

  kolcakova@zsdk.info

  Mgr.

  Tóthová

  Marcela

  tothova@zsdk.info

  Bc.

  Stašová

  Anna

  stasova@zsdk.info

  Mgr.

  Schelling

  Žaneta

  dobijova@zsdk.info

  Výchovný poradca

  Mgr.

  Pelachová

  Eva

  eva.pelachova@zsdk.info