• "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
 • Novinky

    • Organizačné pokyny k Prváckemu kempu

     Vážení rodičia budúcich prvákov, prinášame zhrnutie potrebných informácií k 1. ročníku Prváckeho kempu.

     Termín: 22. – 24. 08. 2022, 7. 30 – 13. 00 hod.

     Miesto: ZŠ Petra Škrabáka a jej blízke okolie

     Plánovaný program:

     • príchod detí 7. 00 – 7. 30 hod. (hlavným vchodom do budovy školy, vo vestibul
   • Organizačné pokyny k Prváckemu kempu
   • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022
    • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022

     Milí rodičia, návštevníci, počas letných prázdnin sme vám k dispozícii v nasledujúcich dňoch:

     04. 07. – 22. 07. 2022 8.00 – 12. 30 hod. 0907/041664

     08. 08. 2022 – 31. 08. 2022 8.00 – 12. 30 hod.

     - ostatné dni - dovolenka

     V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo 0905/962035.

   • Ochrana človeka a prírody
    • Ochrana človeka a prírody

     Dňa 23.6.2022 sa zase pre žiakov 2.stupňa uskutočnil deň Ochrany človeka a prírody. Triedy boli rozdelené do prúdov a každý prúd mal teoretickú a praktickú časť.
   • Maksík
    • Maksík

     Počas celého školského roka sa naši žiaci 1.stupňa mali možnosť zapájať do celoslovenskej matematickej súťaže pre bystré hlavy Maksík.