• "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme s apre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
 • Novinky

    • Darujte 2% dane

     Vážení rodičia a podporovatelia našej školy.

     Darovaním 2% dane OZ Brezovček pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole, podporíte nákup pomôcok, organizovanie školských aj mimoškolských aktivít a stanete sa tak súčasťou tímu, ktorý posúva naše deti k úspechu.

     Údaje potrebné poukázanie 2% dane:

   • Prvácke zúbky
    • Prvácke zúbky

     V stredu 14.2.2024 prišla medzi prvákov p. A. Uchálová, pracovníčka RÚVZ, aby si s nimi pohovorila o stomatohygiene.
   • 190. výročie narodenia D. I. Mendelejeva
    • 190. výročie narodenia D. I. Mendelejeva

     8. februára 2024 sme si pripomenuli 190 rokov od narodenia vedca D. I. Mendelejeva. A ako inak - rovesníckym vzdelávaním. Dievčatá z ôsmeho ročníka predviedli tretiakom a štvrtákom efektné pokusy, v ktorých ukázali, čo to vlastne chémia je.