• "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme s apre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
  • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
 • Novinky

    • Školský futbalový turnaj o cenu Petra Škrabáka

     Petr Škrabák, meno ktorého je v názve školy, by v tomto roku oslávil storočnicu.
     Toto jubileum si pripomíname rôznymi menšími či väčšími akciami. A keďže pán Škrabák bol dlhoročný futbalový rozhodca, školský turnaj vo futbale bol jednoznačnou voľbou.
     Tešíme sa, že aj pravnuci pána Škrabáka, Radko a Ivko, si s chuťou a odhodlaním zahrali.
     Krátke video TU.

   • Školský futbalový turnaj o cenu Petra Škrabáka
   • Deň Zeme 2024
    • Deň Zeme 2024

     Deň Zeme v našom podaní - turistika a poznávanie rastlín a okolia, upratovanie (ani nevieme, po kom), obrázky z prírodnín, radosť zo slnečného dňa a kopa užitočnej práce.
     Krátke video TU.

    • Prvé jarné bylinkobranie

     Členovia Kolégia Zelenej školy sa vybrali na liečivé bylinky. Žihľava, jahoda, prvosienka, jahodové listy a kopa otázok, veselých aj vážnych. Bylinky usušíme a keď bude smutno a daždivo, uvaríme si voňavú spomienku na jarnú prechádzku.
     Našu prechádzku nájdete TU.
   • Prvé jarné bylinkobranie
    • Zápis do 1. ročníka

     Základná škola Petra Škrabáka

     Ul. Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín

     Vás pozýva na

     ZÁPIS do 1. ročníka

     pre školský rok 2024/2025,

     ktorý sa uskutoční v dňoch

     15. a 16. apríla 2024.

     Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. 08. 2024 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.

   • Zápis do 1. ročníka