• "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
 • Novinky

   • Zlatá rybka
    • Zlatá rybka

     Dňa 17.5.2022 sa žiaci 1.-3. ročníka zúčastnili činohry Zlatá rybka, ktorú pripravilo prešovské Divadlo Portál.
   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

     V stredu 18. mája 2022 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníkov T5.

     Vyučovanie v 1. - 4. ročníku a v 6. ročníku prebieha podľa rozvrhu hodín.

     Vyučovanie v 7. - 9. ročníku nie je, žiaci majú riaditeľské voľno, žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

     Žiaci 5. ročníka absolvujú testovanie, riadia sa pokynmi triednych učiteľov.