Aktuálne pre rodičov

    • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 22.6.2020

    • 17.06.2020 10:33
    • Vážení rodičia a žiaci !

     Rozhodnutím ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 bude od 22.6.2020 do 30. 06.2020 naša škola pre žiakov otvorená.

     Keďže je nástup žiakov do školy dobrovoľný, je potrebné, aby rodičia žiakov, prípadne samotní žiaci nahlásili triednemu učiteľovi/triednej učiteľke, či do školy nastúpia alebo nenastúpia.

    • viac
    • Oznam Mesta Dolný Kubín

    • 30.03.2020 15:40
    • Mesto Dolný Kubín oznamuje rodičom, ktorých deti navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ) v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Dolný Kubín, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky  pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení.

     Prípadne zrealizované platby za apríl (máj, jún)  budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania  na školách a školských zariadeniach.

     O opätovnom obnovení platby príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia škôl.

    • viac
    • Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 v našej škole
    • Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 v našej škole

    • 06.04.2020 08:04
    • Riaditeľstvo ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín
     oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční
     v dňoch  od 15.04. – 24.04. 2020 
     elektronickou formou 
     bez osobnej prítomnosti detí.
     Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (poskytnutia rodného listu dieťaťa) sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     elektronická prihláška TU

    • viac