Národné

  • Podnikavá škola - celoročný školský projekt
   • Podnikavá škola - celoročný školský projekt

   • 19.09.2023 19:19
   • V školskom roku 2023/2024 budeme rozvíjať veľký celoškolský projekt "Podnikavá škola". Ako? Prečo? Čo je naším cieľom?
   • Podnikanie, finančná gramotnosť - to sú pojmy väčšinou spojené s peniazmi. My sa budeme venovať aj inej strane týchto slov. Sú to schopnosti vytvárať, využívať vlastné nadanie, pracovať s rôznymi informáciami, vyberať si to podstatné, navrhovať jednoduché a efektívne riešenia, vedieť spolupracovať, prezentovať a znášať úspech aj nezdar.

    Začali sme vzdelávaním. Pre žiakov 3. - 8. ročníka šikovní ľudia zo združenia Mladý podnikavec pripravili workshopy, kde sa rozprávali, bádali, súťažili, šifrovali o peniazoch a o všetkom, čo  s nimi súvisí.

    V najbližšej dobe tretiakov až deviatakov čaká diagnostické testovanie programu FINQ, ktoré pomôže zmerať, na akej úrovni sú deti v práci s informáciami, v porozumení rôznych druhov textov, v rozlišovaní pravdivých a hoaxových informácií... Testovanie nie je samoúčelné, ale ukáže štartovaciu pozíciu pre výber vhodných pracovných listov na rôzne vyučovacie predmety, ktoré program ponúka a ktoré s deťmi využijeme. Veď dobrých študijných materiálov nikdy nie je dosť.

    A staneme sa aj trhovníkmi. Ale PST! O tom zasa niekedy nabudúce.

   • Naspäť na zoznam článkov