Národné

    • Školský futbalový turnaj o cenu Petra Škrabáka
    • Školský futbalový turnaj o cenu Petra Škrabáka

    • 20.04.2024 16:05
    • Petr Škrabák, meno ktorého je v názve školy, by v tomto roku oslávil storočnicu.
     Toto jubileum si pripomíname rôznymi menšími či väčšími akciami. A keďže pán Škrabák bol dlhoročný futbalový rozhodca, školský turnaj vo futbale bol jednoznačnou voľbou.
     Tešíme sa, že aj pravnuci pána Škrabáka, Radko a Ivko, si s chuťou a odhodlaním zahrali.
     Krátke video TU.
      
    • viac
    • 190. výročie narodenia D. I. Mendelejeva
    • 190. výročie narodenia D. I. Mendelejeva

    • 08.02.2024 14:37
    • 8. februára 2024 sme si pripomenuli 190 rokov od narodenia vedca D. I. Mendelejeva. A ako inak - rovesníckym vzdelávaním. Dievčatá z ôsmeho ročníka predviedli tretiakom a štvrtákom efektné pokusy, v ktorých ukázali, čo to vlastne chémia je.
    • viac
    • Zázračné kocky Lega
    • Zázračné kocky Lega

    • 03.02.2024 17:19
    • Lego nás baví. A naša STEME učebňa, ktorá sa rozvíja aj vďaka grantovému programu Nadácie Volkswagen Projekty zamestnancov privítala v piatok 2. februára 2024 24 detí z 3. - 8. ročníka, ktoré plnili veselé aj zložitejšie konštrukčné výzvy. A čuduj sa svete, keď sa tvorí, tak aj tá spolupráca je akási ľahšia, bez hádok a strkancov. 
    • viac
    • Olympijský odznak všestrannosti
    • Olympijský odznak všestrannosti

    • 24.01.2024 11:51
    • Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru určený pre žiakov II. stupňa na všetkých základných školách a osemročných gymnáziách na území Slovenskej republiky. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Školský šport. Projekt je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov.

      
    • viac