Súťaže

  • Všetkovedko
   • Všetkovedko

   • 15.03.2022 13:57
   • Všetkovedko je celoslovenská súťaž.
   • Súťaž zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Žiaci súťažili v troch kategóriách – druháci, tretiaci a štvrtáci. V tomto školskom roku sa zapojilo 31 žiakov.

    Vyhodnotenie: TU

    Fotogaléria: TU

   • Naspäť na zoznam článkov