Súťaže

  • Dopravná výchova
   • Dopravná výchova

   • 15.06.2022 07:46
   • V utorok 14.6.2022 sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili odbornej prednášky "Doprava, doľava...Bezpečne do cieľa".
   • Príslušníci dopravnej polície žiakom vysvetlii kto je účastníkom cestnej premávky, pravidlá cestnej premávky,dopravné značky a kto je povinný ich dodržiavať, čo môžu urobiť pre svoju bezpečnosť, ako sa majú správať chodci, vodiči nemotorových aj motorových vozidiel.

    Prednášku oživili svojimi skúsenosťami z praxe, prezentáciou a krátkou rozprávkou, kde mali zhrnuté všetko, čo sa na prednáške dozvedeli.

    Záverečné prekvapenie - zásahové vozidlo dopravnej polície, ktoré im policajti predviedli s majákmi, sirénou, prístrojmi na dychovú skúšku a nástrojmi na vyšetrovanie dopravných nehôd.

    Fotogaléria: TU

   • Naspäť na zoznam článkov