Súťaže

  • Dopravné ihrisko
   • Dopravné ihrisko

   • 23.06.2022 07:20
   • V posledných júnových dňoch sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili milej akcie na školskom dopravnom ihrisku.
   • Pán Záhradník, príslušník Mestskej polície v Dolnom Kubíne, vysvetlil deťom hravou formou pravidlá cesnej premávky, naučil dôležité dopravné značky, upozornil na rôzne dopravné situácie, s ktorými sa ako účastníci cestnej premávky môžu stretnúť.

    Z detí sa na chvíľu stali skutoční šoféri šlapacích kár. Pri jazde sa sústredili, aby bez chýb prechádzali svetelnými križovatkami, rešpektovali a neprehliadli dopravné značky, zaradili sa do správneho pruhu vozovky a hlavne, nezrazili spolužiakov - chodcov. Niektorí žiaci si vyskúšali jazdu na kolobežkách. Počas jazdy pán Záhradník deti usmerňoval, vysvetľoval, chválil.

    Veríme, že aj touto aktivitou sa deti naučili niečo nové, čo sa im v živote zíde a osvojili si bezpečné a zodpovedné správanie na ceste.

    Fotogaléria: TU

   • Naspäť na zoznam článkov