Súťaže

  • Didaktické hry
   • Didaktické hry

   • 27.06.2022 11:00
   • Dňa 23.6.2022 sa konali pre žiakov 1.-4. ročníka didaktické hry.
   • Po opustení školy sa žiaci presúvali po vopred stanovenej trase k našej telocvični, kde v družstvách plnili úlohy na 4 stanovištiach: Zdravotná príprava, Dopravná výchova, pobyt a pohyb v prírode, ochrana prírody a Športová príprava. Tu si mohli overiť, či získané vedomosti, zručnosti, poznatky a návyky dokážu použiť v praktických situáciách: ochrana svojho zdravia, poskytnutie pomoci aj iným osobám, dbať na ochranu prírody a dodržiavať správne pravidlá pri pohybe a pobyte v prírode, poznať dopravné značky a dodržiavať dopravné predpisy, či už ako chodci alebo vodiči nemotorových vozidiel a preukázať aj svoju športovú rýchlosť, obratnosť, silu. Na stanovištiach pri plnení zadaných úloh ukázali, že majú veľmi dobré vedomosti a znalosti z každej oblasti. Odmenou bola pre každého medaila s pečiatkou.

    Súčasťou didaktických hier bol aj turnaj vo vybíjanej medzi žiakmi tretích a štvrtých ročníkov. Všetky 6-členné družstvá boli úžasné. Hráči hrali s veľkým športovým nasadením aj snahou vyhrať a poraziť súpera. Víťaz však mohol byť len jeden. Bolo to družstvo 4.A triedy: E.Hutirová, K.Zubajová, E.Zvarová, J.Bakaľa, D.Brandis, P.Gebura. Blahoželáme! O rok sa opäť stretneme na koncoročnom turnaji vo vybíjanej.

    Fotogaléria: TU

   • Naspäť na zoznam článkov