Súťaže

  • Medzinárodný deň školských knižníc
   • Medzinárodný deň školských knižníc

   • 02.11.2022 11:36
   • Dňa 24.10. sme našu školskú knižnicu prenechali zážitkovým aktivitám našich žiakov.
   • Piataci navštívili ríšu rozprávok, šiestaci sa ponorili do povestí. Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa vrátili ku koreňom nášho kultúrneho rozvoja až do Veľkej Moravy, k písmu, Konštantínovi a Metodovi. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

    Fotogaléria: TU

   • Naspäť na zoznam článkov