Súťaže

  • Bohúňova paleta 2022
   • Bohúňova paleta 2022

   • 17.01.2023 10:04
   • Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2022, ktorej vyhlasovateľom je ZUŠ  Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.
   • A opäť sme neodišli naprázdno bez ocenení!

    Ocenenia získali:

    Bronzové pásmo kombinovaná technika: Nina Hojová, Tereza Tretinová, Martina Juchová - 7.A

    Bronzové pásmo maľba: Tibor Prílepok - 9.A

    Čestné uznanie kombinovaná technika: Dáša Stašová - 9.A, Lukáš Sedliak, Peter Ondris - 7.A

    Čestné uznanie kresba: Laura Štigová - 8.A

    Gratulujeme k oceneniam a ďakujeme za reprezentáciu školy!

     

   • Naspäť na zoznam článkov