Národné

  • Spolu to dokážeme!
   • Spolu to dokážeme!

   • 22.11.2021 15:06
   • A zasa projekt, tentokrát spoločný s konzultačným a informačným centrom EDUKOS. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
   • Cieľom je vytvorenie verejne prístupnej komunitnej záhrady pre rôzne vekové a sociálne skupiny. A čím prispejeme my? Nuž tým, čo máme radi. Tvorivé dielne, náučné tabule, ovocinárstvo, včelárstvo, vzdelávanie detí aj dospelých, úcta ku všetkému živému. 

    Komunitná záhrada vznikne v Dennom centre seniorov v Dolnom Kubíne, s ktorým radi a aktívne spolupracujeme. 

   • Naspäť na zoznam článkov