Národné

   • Projekt Klíma nás spája

   • 20.11.2018 14:31
   • Meniaca sa klíma neobchádza ani Slovensko. Mnohé školy už realizujú aktivity na jej zmiernenie, potrebné sú však aj opatrenia, ktoré naše obce a školy adaptujú na klimatické zmeny.

   • Stali sme  sa jednou z 10 vybraných škôl a zrealizujeme vo svojej komunite adaptačné opatrenia na zmenu klímy, využijeme ich v rovesníckom vzdelávaní a budeme šíriť ďalej ako príklady dobrej praxe na susedné školské komunity.

    Realizátorom projektu „Klíma nás spája“ je CEEV Živica s finančnou podporou dm drogerie markt.

    Čo získa zapojená škola?

    • Grant v maximálnej výške 1000 EUR na realizáciu vybraného adaptačného opatrenia
    • Trojdňový kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová s tematikou adaptačných opatrení, rovesníckeho vzdelávania a tvorby EVP pre jedného pedagóga a dvoch žiakov z každej školy
    • Konzultácie s odborníkmi na adaptačné opatrenia
    • Pomoc s medializáciou projektu
    • Metodickú a odbornú podporu v dobe trvania projektu

    1. aktivita  TU

   • Naspäť na zoznam článkov