Národné

  • Spolu je nám fajn!
   • Spolu je nám fajn!

   • 26.08.2022 19:09
   • Nadácia SPP v grantovom programe SPPoločne pre komunity podporila náš projekt Spolu je nám fajn čiastkou 2400 €. 
   • A toto sú naše zámery:

    Projekt je súčasťou budovania školskej záhrady ako priestoru, v ktorom sa učí, vzdeláva a aktívne relaxuje široká skupina ľudí - žiaci z našej aj okolitých MŠ, ZŠ, SŠ, verejnosť, seniori. Zrealizujeme "Zelenú olympiádu" (športovanie v prírodnom prostredí) pre žiakov 6. ročníkov okolitých škôl. Tá sa stane tradičnou a bude pripravená každoročne v jesenných mesiacoch. Škola oslavuje 30. výročie vzniku, preto pripravíme "Deň so svojou školou", na ktorom sa zúčastnia deti so svojimi blízkymi. Jeho podstatou bude prezentácie školských aktivít formou rovesníckeho vzdelávania a tvorivých dielní, tvorba umeleckých diel s prvkami artefiletiky, spoločné športovanie. Poslednou aktivitou bude "Zatváranie záhrady", na ktoré pozveme verejnosť. Žiaci školy pripravia zážitkové vzdelávanie "Čo nám záhrada ponúkla", naučíme sa spracovávať záhradné produkty, poďakujeme sa záhrade za celý rok, pripravíme ju na oddych.
    Vzniká komunitný priestor s využitím na vzdelávanie, šport aj aktívny oddych.

   • Naspäť na zoznam článkov