Národné

  • Regionálne dotácie 2022
   • Regionálne dotácie 2022

   • 26.08.2022 19:13
   • VUC Žilina v rámci grantového programu Regionálne dotácie podporil náš projekt Zelená olympáda a na jej športovú časť vyčlenil finančné prostriedky 1200 €.
   • Cieľom projektu je rozvíjať pohybové zručnosti, zabezpečiť možnosti športovať v bezpečnom prírodnom prostredí, pokračovať v organizovaní tradičnej Zelenej olympiády pre žiakov MŠ a ZŠ. V rámci projektu chceme pokračovať v úprave školskej záhrady, ktorú už niekoľko rokov meníme na "učebňu bez štyroch stien". Keďže škola má telocvičňu vzdialenú od budovy školy, blízku upravenú časť školskej záhrady využijeme aj na hodinách telesnej výchovy, v školskom klube detí a v mimoškolskej činnosti. Okrem toho sa veľmi aktívne venujeme environmentálnemu vzdelávaniu, patríme medzi 10 škôl na Slovensku, ktoré boli vybraté medzi environmentálne centrá inšpirácie.  Na netradičných športových aktivitách spojených s environmentálnym vzdelávaním sa zúčastnia žiaci mestských aj blízkych ZŠ, MŠ, upravenú plochu využijeme aj v rámci letných táborov, spolupráce so seniormi a družobnou školou z mesta Pelhřimov. Škola je otvorená aj v popoludňajších hodinách, a preto vzniknuté prvky ponúkneme aj verejnosti formou organizovaných aktivít.

   • Naspäť na zoznam článkov