Národné

   • Projekt Stromy poznania

   • 31.05.2017 09:20
   • Už piaty rok sme zapojení do projektu Stromy poznania, ktorý je organizovaný štátnym podnikom LESY SR Banská Bystrica. Okrem výsadby arboréta  sa projekt orientuje aj na poznávanie Stromov v štyroch ročných obdobiach a to pomocou zbierok. V školskom roku 2014 -2015 sme dostali zbierku púčikov 44 druhov lesných drevín spolu s obrazovým kľúčom na samotné určovanie. V  školskom roku 2015 -2016  prišli medzi nás pracovníci štátnych lesov, aby nás o všeličom poučili. Dostali sme od nich herbár drevín. V tomto školskom roku sme dostali zbierku semien plodov drevín z lesa. Pracovníci pripravili pre tretiakov v rámci lesnej pedagogiky rôzne súťaže.

   • Dňa 18.5.2017 zavítali  do našej školskej záhrady pracovníci Štátneho podniku LESY Slovenskej republiky z Námestova. U našich tretiakov sa  formou zážitkového učenia snažili prehĺbiť záujem o les a prírodu. 

    Na piatich stanovištiach si žiaci mali možnosť preveriť svoje vedomosti z prírodovedy, či reálneho života. Overovali si poznatky o hubách, zvieratách, rastlinách i stromoch, pričom mali možnosť používať  zaujímavé pomôcky, ktoré im pracovníci Štátnych lesov priniesli. Pomocou obrazového materiálu triedili a priraďovali, hádali hádanky, riešili tajničky, ohmatávali, triedili i pozorovali. Objavovali a vnímali les všetkými zmyslami. Na základe týchto skúseností spoznali i možnosti správneho, či nesprávneho správania sa v lese a voči životnému prostrediu.

    FOTO TU

   • Naspäť na zoznam článkov