Národné

   • MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA S KOZMIXOM PROJEKT FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

   • 23.05.2017 10:59
   • V priebehu mesiaca apríl – máj sa žiaci 3.C pod vedením p.uč. Lepetovej zapojili v rámci celého Slovenska do zaujímavého projektu „Malá finančná akadémia. Tento jedinečný projekt je ukážkou vízie projektového vyučovania.

   • Každý zapojený učiteľ získal pre svoju triedu kompletné metodické materiály vytvorené kolegami z praxe, podklady pre tvorivú hru „Naše mesto“ a prístup k interaktívnym cvičeniam. Hra „Naše mesto“ bola postavená na jednoduchom princípe – deti si samé vytvorili vlastné peniaze, svoju triednu menu. Naši tretiaci si vybrali pre peniaze názov Kozmixáre. Počas vyučovania ich pani učiteľka cez rôzne aktivity viedla k získaniu nových poznatkov a za snahu a šikovnosť žiakov ich odmenila vytvorenou triednou menou. Následne si za tieto peniaze od pani učiteľky kupovali materiál na stavbu svojho (papierového) mesta. V jednoduchých situáciách si precvičovali potrebné zručnosti – čo sú to príjmy, čo výdavky, čo rozpoÄ et a ako sa s tým všetkým rozumne vysporiadať. Hranie hry podporovalo tímovú prácu – žiaci pracovali v skupinách (Slávna päťka, Budotím, Big Masters a Kozmixovi kámoši), z ktorých každá mala na starosti jednu časť mesta. Hra smerovala aj k tvorivosti, keďže mesto bolo dotvárané podľa predstavivosti a plánov žiakov.

    Hlavným partnerom projektu bola spoločnosť Tatra banka a.s. a projekt podporila aj spoločnosť Agemsoft a.s., ktorá je na Slovenku lídrom v oblasti digitálneho vzdelávania.

    FOTO TU

   • Naspäť na zoznam článkov