Národné

   • Projekt: ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV

   • 24.05.2017 10:37
   • Pohybom k tolerancii:  Orientálne tance
    Dňa 15.mája sa deti zo školského klubu zúčastnili na školskom ihrisku akcie pod názvom Pohybom k tolerancii, ktorá bola súčasťou aktivít na našej školy organizovaných v projekte Arwancovo bez predsudkov.

   • Pri príležitosti Svetového dňa pohybu si deti spolu s lektorkou Evkou Krétovou precvičili orientálne tance, ich  jednotlivé prvky spolu s nácvikom jednoduchej choreografie. Okrem dievčat musíme pochváliť aj chlapcov, z ktorých rastú výborní tanečníci. Ukázať deťom kultúru, tance a zvyky iných krajín je jeden zo spôsobov, ako ich viesť ku tolerancii a k odstráneniu predsudkov voči tým, ktorých nepoznajú.

    FOTO TU

   • Naspäť na zoznam článkov