Národné

   • Prezentovali sme regionálnu výchovu v našej školy v Malatinej na "Regionálnom pexese"

   • 12.06.2017 10:29
   • Pod záštitou MŠ SR sa v Malatinej 9.6.2017 konala prehliadka regionálnej výchovy v ZŠ a MŠ „Regionálne pexeso“. Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou na tomto stretnutí oslávilo 20. výročie svojho vzniku. Cieľom združenia je zmysluplne oboznamovať žiakov s tradíciami a regiónom a budovať v nich základy hrdosti na svoj rodný kraj. V združení je v súčasnosti 35 škôl. Medzi ne patrí aj naša škola. 

   • Po spoločnom  sprievode obcou sa 12 škôl zo všetkých kútov Slovenska predstavilo vystúpením svojich súborov v programe, alebo prezentáciou výrobkov charakteristických pre daný región. 

    Našu školu reprezentoval svojim vystúpením Detský folklórny súbor Kolovrátok. Aj napriek tomu, že ochrel p. Prídavok – harmonikár (prajeme mu touto cestou skoré uzdravenie) a dievčatá spievali bez hudobného doprovodu, zvládli vystúpenie na výbornú.

    Školu sme prezentovali aj prostredníctvom výrobkov v stánku (ukázali sme tkané koberce, liečivé vankúšiky, drôtené výrobky, predstavili sme nami vytvorené učebnice História regiónu, okoloidúcich sme ponúkali chutnými medovníčkami, všetkým školám sme darovali Pexeso s významnými osobnosťami Oravy).

    FOTO TU

   • Naspäť na zoznam článkov