Národné

   • ARWANCOVO na ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

   • 21.09.2017 08:56
   • V mesiacoch máj až jún prebiehal na našej škole projekt dolnokubínskych škôl pod názvom Arwankovo. Jeho cieľom bolo zmapovať problematiku ľudských práv na škole a nájsť cesty, ktoré deťom otvoria brány tolerancie a naučia ich rešpektovať a tolerovať tých, čo sa od nich líšia. Či už farbou pleti, náboženstvom, pôvodom.
    Stretnutie v Kňažej FOTO TU

   • Na našej škole prebiehal projekt v duchu troch hesiel:
    A. Spoznávame:
    1.Cieľom aktivít pre žiakov 1.-8. ročníka pod názvom Hovorme o detských právach bolo spoznávať detské práva a rozoznať hranice, ktoré ich porušujú -v triede, na ulici, vo svete. Detskí  lektori navštevovali triedy, kde sa s nimi hrali a zábavnou formou robili aktivity, zamerané na výchovu k ľudským právam. Rozlúčili sa Dohovorom o detských právach, ktorý ostal na pamiatku v každej triede.
    2.V spolupráci so školskou družinou deti zažili hodinu orientálneho tanca pod názvom Pohybom k tolerancii s lektorkou Evou Krétovou. Deti si pri hudbe a tanci mali možnosť uvedomiť, že kultúru, umenie a hudbu s tancom má každý z nás rád a dokáže nás všetkých spojiť.
    3. Aktivita Maľujeme detské práva pre tých najmenších v ŠKD  poukázala na to, že už malé deti vedia, čo ich robí šťastnými a tvorí ich bezstarostný život - právo na lásku, rodinu, domov, priateľov.
    B. Podporujeme a pomáhame:
    1. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí škola zorganizovala Benefičný futbalový turnaj, ktorého cieľom bolo poukázať na to, že nie všetky deti môžu chodiť do školy a zároveň výťažok poputoval na podporu afrických škôl.
    2. Deti mali možnosť spoznať deti, ktoré Sú medzi nimi, a predsa sú iní: príbeh Ivana, utečenca z vojnou zmietanej Ukrajiny, Evičku a Lucku, výtvarne a literárne nadané dievčatá, naše  Divé maky.
    3. Nezabúdame:
    1. O tom, že Dolný Kubín bol v minulosti veľmi tolerantné mesto, sa mali možnosť presvedčiť žiaci  9. ročníka, ktorí pod vedením PaeDr. Albíny Pánikovej navštívili dolnokubínsky židovský cintorín, spoznali  jeho históriu a históriu Židov a ich osud v našom meste. Priložili ruku k dielu a očistili toto spomienkové miesto, keďže potomkovia tých, ktorí sú tam pochovaní, žijú veľmi ďaleko. Aj táto aktivita prispela k uvedomeniu si minulosti  a potrebe pripomínať si osudy týchto ľudí aj do budúcnosti a umožnila učiť o tolerancii priamo na mieste.
    Projekt bol prínosom k tomu , aby deti začali o právach rozmýšľať a postupne sa učiť tolerancii a vzájomnému rešpektu.
     

   • Naspäť na zoznam článkov